Melted metal & glass, Hiroshima

Melted metal & glass, Hiroshima Gallery Image

Melted metal & glass, Hiroshima

To kawałek stopionego metalu i szkła z bombardowania Hiroszimy w 1945 roku. Podczas II wojny światowej bomby atomowe zostały wyprodukowane i zrzucone na dwie japońskie miasta, Hiroszimę i Nagasaki, zabijając co najmniej 100 000 osób.

Energia jądrowa do stworzyća energii pochodzi z tego samego procesu. Energia jądrowa planty? są uważane przez wielu za dobrą odpowiedź między paliwami kopalnymi a energią odnawialną, ponieważ są stosunkowo bezpieczne i mają korzyści paliw kopalnych (np. nie zależą od pogody), a jednocześnie nie generują gazów cieplarnianych.

Co myslisz? o energii jądrowej?

Comments from Olivia about the translation

Not very confident on this translation to be honest but gave it a go!

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?