αηδονιού

αηδονιού Gallery Image

αηδονιού

Το τιτίβισμαείναι ένας εύκολα προσβάσιμος τρόπος σύνδεσης με τη φύση. Ακόμη και όταν δεν μπορείτε να δείτε τα πουλιά, μπορείτε να τα ακούσετε παντού γύρω σας την άνοιξη καθώς τραγουδούν για να σημειώσουν τις περιοχές τους και να προσελκύσουν έναν σύντροφο. Τα πουλιά έχουν όλα τα δικά τους μοναδικά καλέσματα και το τραγούδι του αηδονιού φημίζεται για το ότι είναι όμορφο. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που σας αρέσει ιδιαίτερα, σε οποιαδήποτε γλώσσα, για το οποίο μπορείτε να μας πείτε;

Comments from Chrysoula about the translation

Again, I used literal translation (word-for-word) as the text is relatively simple and short.

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

  Olivia

  I really like the band ‘Lyrik’ at the moment. They’re an Australian fictional band from the soap opera ‘Home and Away.’ The song ‘Someone like you’ puts me in such a good mood. You can listen to it on youtube. It has a pop-rock feel to it and I like the chemistry between them and they look like they are really enjoying themselves and had fun producing the video (listening to this song as I type this). I also like the song ‘Hold on to this moment’ which I had to record on my phone as it isn’t available on youtube or spotify haha. That’s a nice chilled song 🙂 They deserve an album!

  Bryony

  En fait, j’ai beaucoup des chansons preferés -c’est difficile pour choisir seulement un! Mais en Français, il y a un musicien que j’aime en particulier -il s’appelle Stromae. Il est Belgique, et son père était Rwandais.

  Le nom ‘Stromae’ est actuellement une excentricité de la langue Français -c’est un genre d’argot s’appelle ‘Verlan’. Dans Verlan, un mot peux échanger le début et le fin (par exemple, l’invers –>Verlan) et Stromae est maestro –>Stromae.

  Mon chanson preferé de Stromae est ‘Peace or Violence’ (Paix ou Violence), c’est au sujet de la difference entre les deux. Ça m’interesse en plus, et ce chanson a un sens de douleur avec le monde. Grave, je le recommande!

  Translation:Actually, I have lots of favourite songs –it’s difficult to pick just one! But in French, there’s one musician I like in particular –he’s called Stromae. He’s Belgian, and his father is Rwandan.The name ‘Stromae’ is actually a quirk of the French language –it’s a type of slang called ‘Verlan’. In Verlan, a word can switch the start and end of the word (for example, the inverse (‘l’invers’, pronounced ‘larn ver’) = Verlan), and Stromae is maestro = Stromae. My favourite Stromae song is ‘Peace or Violence’. It’s about the difference between the two things. This is something I find really interesting, and the song has a sense of pain with the world. Seriously, I recommend it!

  Federica Sebastiano

  Notes on Italian culture
  The recognizable and melodious song of the nightingale awarded him the role of muse for many poets across time and space. For instance, the bird commonly appears in several Shakespearean plays and poems. One of my favourite examples is in Romeo and Juliet. The morning the star-crossed lovers got married in secret, Juliet says to Romeo that the birdsong they hear comes from a nightingale to convince him that it is not yet dawn so that he would stay with her a bit longer:

  Wilt thou be gone? It is not yet near day.
  It was the nightingale, and not the lark,
  That pierced the fearful hollow of thine ear.
  Nightly she sings on yon pomegranate tree.
  Believe me, love, it was the nightingale.

  The nightingale is also associated with another tragic love story: the one between Francesco Petrarca and Laura. Petrarca (commonly anglicized as Petrarch) is one of the most famous Italian poets of the Renaissance. In his collection of poems called “Canzoniere”, he beautifully describes his unrequited love for the angelic Laura and his despair after her premature death. In poem 311, Petrarca describes the night song of a nightingale. The sweet melody echoes the poet’s pain but also consoles him as he connects with nature:
  Quel rosignol, che sí soave piagne,
  forse suoi figli, o sua cara consorte,
  di dolcezza empie il cielo et le campagne
  con tante note sí pietose et scorte,

  et tutta notte par che m’accompagne,
  et mi rammente la mia dura sorte:
  ch’altri che me non ò di ch’i’ mi lagne,
  ché ‘n dee non credev’io regnasse Morte.

  O che lieve è inganar chi s’assecura!
  Que’ duo bei lumi assai piú che ‘l sol chiari
  chi pensò mai veder far terra oscura?

  Or cognosco io che mia fera ventura
  vuol che vivendo et lagrimando impari
  come nulla qua giú diletta, et dura.
  That nightingale who weeps so sweetly,
  perhaps for his brood, or his dear companion,
  fills the sky and country round with sweetness
  with so many piteous, bright notes,

  and it seems all night he stays beside me,
  and reminds me of my harsh fate:
  for I have no one to grieve for but myself,
  who believed that Death could not take a goddess.

  Oh how easy it is to cheat one who feels safe!
  Who would have ever thought to see two lights,
  clearer than the sun, make earth darken?

  Now I know that my fierce fate
  wishes me to learn, as I live and weep:
  nothing that delights us here is lasting.

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?