Βοτανικές εικονογραφήσεις από τη συλλογή Leo Grindon.

Βοτανικές εικονογραφήσεις από τη συλλογή Leo Grindon. Gallery Image

Βοτανικές εικονογραφήσεις από τη συλλογή Leo Grindon.

Βοτανικές εικονογραφήσεις από τη συλλογή Leo Grindon.

Αυτή η εικονογράφηση προέρχεται από τη συλλογή Leo Grindon, η οποία είναι μια συλλογή διαφορετικών δειγμάτων και εικονογραφήσεων από πολλές διαφορετικές πηγές.

 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Leo Grindon ήταν φυτά που καλλιεργούνταν σε κήπους και θερμοκήπια και δημιούργησε μια μεγάλη συλλογή με περισσότερα από 40.000 δείγματα. Έκανε πρωτοποριακή εργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων μεταξύ των εργατικών τάξεων στο Μάντσεστερ του 19ου αιώνα, ενθάρρυνε το ενδιαφέρον για τα φυτά και την κηπουρική για να κάνει τη ζωή λιγότερο ζοφερή και να παρέχει έναν τρόπο να καλλιεργείτε τη δική σας τροφή.

 

Έχετε καλλιεργήσει ποτέ το δικό σας φαγητό;

Comments from Aspa about the translation

I used 'google translate' and I didn't need to correct anything. I somehow haven't learned to type in Greek (although it is my native language), so I usually use 'google translate and then I modify the text if I need to!

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

  Swedha

  I came to visit Manchester, and having the texts written in Malayalam was definitely not something i was expecting. I must say the museum is very well curated and having different languages explaining the contents just expands on the inclusivity the Manchester museum fosters.

  Reply moderated
  Claudia

  Beets growing in my garden in Transylvania, Romania.

  Claudia

  Image:

  Image comment for Claudia
  John Alex Muyita

  I speak here in Lusoga, one of the languages of Uganda, about growing vegetables in our backyard here in Manchester.

  Reply moderated
  John

  The label says the word for cabbage in Luganda: Emboga

  Image comment for John
  John

  The label says the word for onion in Luganda: Obutungulu. We are growing onions in our community garden in Trafford.

  Image comment for John
  Nelu

  We love gardening. I spoke in Hungarian& Romanian about what we grow in our garden in Arad, Romania. Growing up I used Hungarian with my mother and Romanian with my father. These days I don’t use Hungarian very often and it’s not always easy to find the right words. I also said a few things in Romanian.

  Reply moderated
  Nelu

  Rosii la noi in gradina

  Image comment for Nelu
  HB GRENNAGRO SOLUTIONS

  Our company, HB GreenAgro Solutions, is dedicated to helping people take care of their trees and enjoy the bounties of nature right in their own yards. Through our tree pruning services, we ensure that trees are in optimal condition to provide delicious and healthy fruits. We encourage individuals to actively engage in the tree care process, allowing them to acquire essential knowledge and skills for maintaining the health of their trees. We believe that this not only enhances the aesthetics of their yards but also fosters a deeper and more respectful connection with nature, benefiting both the environment and each household individually.

  Image comment for HB GRENNAGRO SOLUTIONS
  Georgiana

  Chiar este nevoie sa invatam mai multe despre plante, despre viata lor si despre felul in care ne putem bucura mai din plin de ele. Mult succes!

  MAES Sustainability & You class at Powerhouse

  During one of our Sustainability & You classes at the Powerhouse Library in Moss Side (Manchester) we talked about growing our own food. We got some excellent tips on growing microgreens together with some hands on experience of growing from seed.
  By the way, our class is about a 10 minute walk from where Leo Grindon lived and taught others about growing their own food.

  Federica Sebastiano

  Notes on culture
  It’s probably not surprising to many people that food is a very significant part of Italian culture. Italian cuisine is well-known all over the world and Italians are usually very proud and protective of their local dishes. However, what may be less expected is the fact that many Italians grow their own fruits and vegetables. As a matter of fact, recent research by Coldiretti/Ixè showed that 6 Italians out of 10 grow vegetables on their balconies, on terraces or in their gardens. These practices have substantially increased in popularity, so much so that cultivated areas in Italy have reached 174 million square meters. Moreover, larger Italian cities have started following the example of other European countries, such as Germany and the Netherlands, and decided to set up shared vegetable gardens for the local communities. These communal gardens present a great opportunity to foster forms of aggregation between citizens and to ensure the upgrade of green areas in the city.
  Many of my own family members grow fruits and vegetables. My father is a big fan of chili peppers, so he always grows at least 3 or 4 assortments on his terrace and then uses them to add spice to all sorts of dishes. My mom on the other hand really enjoys citrus fruits so she has a small but very fruitful lemon tree. She uses lemons for many things, but most commonly she uses it to make lemon and ginger tea, which is healthy and delicious. However, the most prolific gardener in my family is my great-aunt. Throughout my life, I have seen her grow all sorts of fruits and vegetables on her balcony, the most common being tomatoes, basil, mint and even strawberries!

  Mel

  In Tigrinya, audio about growing your own food.

  Mel

  Text written in Amharic as part of a discussion on growing our own food, herbs and spices. It is about the many benefits and uses of the mustard plant in Ethiopia.

  Image comment for Mel
  Reem Abaker

  Arabic text about the benefits of the guava fruit. The text was written as part of an ESOL project with Somali Advice Link and the Powerhouse Library. We talked about plants and trees from our childhood growing up in different parts of the world.

  Image comment for Reem Abaker
  Casandra

  In Romani, audio

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?