مهاراجه

مهاراجه Gallery Image

مهاراجه

مهاراجه یک فیل آسیایی با سرگذشتی بسیار جالب است. از هندوستان تا ادینبرا، بلویو، موزه منچستر و نهایتا تابستان پیش و در انتهای سفرش، در ایستگاه قطار پیکادلی. مهاراجه الهام بخش رمان ها و آثار هنری بوده است. موزه منچستر سابقه طولانی در همکاری با گروههای مردمی دارد.سال گذشته مجسمه های کوچک مصر باستان در مدارس، یک طاووس در یک رستوران… و یک فیل در ایستگاه قطار پیکادلی ظاهر شدند! مالکین باغ حیات وحش بلویو مهاراجه را در سال ۱۸۷۲ از یک سیرک در شهر ادینبرا خریداری نمودند ولی فیل به هیچ وجه قبول نمیکرد که سوار قطار شود، در نتیجه نگهبان او، لورنزو لورنس و مهاراجه ۲۰۰ مایل را پیاده در ۱۰ روز طی کردند تا به مقصد رسیدند. امروز #روز-نجات-فیلهاست – روزی برای آگاه شدن از خطرات و مشکلاتی که فیلها برای زنده ماندن با آن روبه رو هستند.

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

  Zara C

  Comment on the Urdu translation.
  Accurate translation and easy to read. Would love to read more!

  Riyaan Ali

  Comment from a reader about the Somali translation (in Somali):
  waad ku mahad santahay Sahra sida aad u turjuntay

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?