మహారాజా ఏనుగు

మహారాజా ఏనుగు Gallery Image

మహారాజా ఏనుగు

మహారాజా ఒక ఆసియా ఏనుగు మరియు దీనికి మనోహరమైన కథ ఉంది. అతనిపై అనేక ప్రేరేపిత కళాఖండాలు మరియు నవలలు ఉన్నాయి.

బెల్లె వ్యూ జూలాజికల్ గార్డెన్స్ యజమానులు 1872లో ఎడిన్‌బర్గ్‌లోని ట్రావెలింగ్ సర్కస్ నుండి మహారాజాను కొనుగోలు చేశారు. కానీ మహారాజా రైలులో వెళ్ళడానికి ఒప్పించలేకపోయాడు, కాబట్టి కీపర్ లోరెంజో లారెన్స్ మహారాజాతో కలిసి 200 మైళ్ల ప్రయాణంలో నడిచాడు, దీనికి 10 రోజులు పట్టింది. అతను భారతదేశం నుండి, ఎడిన్‌బర్గ్‌కి, బెల్లె వ్యూకి, మాంచెస్టర్ మ్యూజియానికి వెళ్ళాడు – మరియు ఆ ప్రయాణంలో, మహారాజా 2019లో పికాడిల్లీ రైలు స్టేషన్‌లో ఇటీవల ఆగాడు.

మాంచెస్టర్ మ్యూజియం కమ్యూనిటీల భాగస్వామ్యంతో సుదీర్ఘ చరిత్రను కలిగి ఉంది. ఇటీవల, పాఠశాలల్లో షబ్తీలు, రెస్టారెంట్‌లో నెమలి… మరియు పిక్కడిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఈ ఏనుగు!

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

  Zara C

  Comment on the Urdu translation.
  Accurate translation and easy to read. Would love to read more!

  Riyaan Ali

  Comment from a reader about the Somali translation (in Somali):
  waad ku mahad santahay Sahra sida aad u turjuntay

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?